موسسه پژوهش نوین رایانه ارزش کار ما، کارِ ارزشی ماست

Gradient Background Top
Slide background

دقت، سرعت، امنیت، مهارت

ارزش کار ما، کارِ ارزشی ماست

موسسه پژوهش نوین رایانه

سامانه های نرم افزاری

طراحی و تولید سامانه های یکپارچه

آموزش و پژوهش

اجرای دوره های آموزشی، تخصصی

الکترونیک

پیاده سازی پروژه های الکترونیکی

امنیت

انجام آزمون نفوذ پذیری شبکه، وب

LayerSlider 3D Responsive WordPress Slider Plugin

موبایل

طراحی

واکنش گرا

یکپارچه سازی هوشمند اطلاعات سامانه ها

BI

اولین سامانه BI بومی کشور

ارزیابی دقیق
در تمام سطوح و لایه ها

ارائه خروجی های
متنوع و هوشمند

About us

اجرای

دوره های آموزشی، تخصصی امنیت اطلاعات

با دوره های تخصصی ما
حرکت را احساس کنید

Network Pentest

تولید محتوای آموزش های تخصصی

bg5

هوش مصنوعی

PCB

اینترنت اشیاء

تولید تجهیزات شبکه

تهیه الگوریتم بومی امنیتی

Slide background

امنیت

ارزیابی امنیتی وب سایت ها

Security Plan

ارائه مشاوره

پژوهش های امنیتی

ارائه راه کارهای امن سازی

تفاوت را احساس کنید