موسسه پژوهش نوین رایانه ارزش کار ما، کارِ ارزشی ماست

سامانه های نرم افزاری

تحلیل، بررسی و تولید سامانه های جامع تحت وب در حوزه های مختلف از دیگر فعالیت های موسسه می باشد. سامانه یکپارچه سازی اطلاعات با قابلیت های منحصر به فرد و تولید داشبوردهای هوشمند و ... . تولید سامانه یکپارچه مالی و ... از دیگر محصولات این موسسه می باشد که با استقبال بی نظیر بهره برداران مواجهه گردیده است.

آموزش و پژوهش

یکی از فعالیت های اصلی موسسه، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه ی امنیت شبکه، اطلاعات و ارتباطات می باشد. سطوح مختلف آموزش در دوره هایی نظیر Client Side Attack, Network Pentest و ... به فراگیران آموزش داده می شود.

محصولات الکترونیک

یکی از زمینه های اصلی موسسه، حوزه الکترونیک می باشد که ابتدا با مطالعه و بررسی دقیق، نیازهای واصله بررسی و تحقیقات علمی و فنی پیرامون آن صورت می گیرد. از محاسن بخش الکترونیک وجود بخش امنیت می باشد که علاوه بر تولید الگوریتم بومی امنیت محصولات را تا حدود بسیار زیادی تامین می کنند.

امنیت و ایمن سازی

امروزه مهم ترین دغدغه صاحبان سرمایه و تکنولوژی تامین امنیت است. در عصر ارتباطات و اطلاعات کلیه اسناد و اطلاعات به روش مکانیزه و دیجیتال در بستر اتوماسیون ها و شبکه ها نگهداری، جابجا و بهره برداری می گردند که با توان متخصصین موسسه و انجام آزمون های مختلف نفوذ پذیری این دغدغه مرتفع می گردد.