پژوهـش نوین رایانه
  • تهران، میدان فردوسی، ساختمان شهد، طبقه 9
  • info@pnr.ir
رزومه خود را می توانید به آدرس support@pnr.ir ارسال کنید
این فیلد را تکمیل کنید
این فیلد را تکمیل کنید
این فیلد را تکمیل کنید
این فیلد را تکمیل کنید
یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
این فیلد را تکمیل کنید
این فیلد را تکمیل کنید